SGP Tholen - Thema-uitzending

met 4 deelthema’s rondom het thema Corona

UITZENDING OP 27 januari 2021 – 19:00 

SGP Tholen – Thema-uitzending over Corona met 4 deelthema’s:
– Corona en gemeente Tholen (SGP wethouder, Peter Hoek)
– Corona en de kerk (Ds. M. Blok – GG Scherpenisse)
– Corona en de zorg (verpleegkundige Eveline Benjert)
– Corona en de jeugd (SGPJ-lid en PABO-student Kristiaan Aarnoudse)

Presentator: Ruud Muijt (SGP-raadslid)